3 veelvoorkomende problemen met de inlenersbeloning

0

Gelijk loon voor gelijk werk. Was de praktijk van de inlenersbeloning maar zo eenvoudig. Inlenende CAO’s zijn namelijk niet gemaakt voor toepassing in de uitzendbranche. En dat schuurt nogal eens.

Iedereen weet het: een uitzendkracht heeft vanaf dag één van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning (of, zoals in de NBBU-CAO staat: het loonverhoudingsvoorschrift). Dit houdt in dat een uitzendkracht hetzelfde loon moet krijgen als een medewerker in dienst van die opdrachtgever die dezelfde of een vergelijkbare functie heeft. Kortom: gelijk loon voor gelijk werk. Toch is dit in de praktijk geen sinecure en gaat er nogal eens iets mis met de inlenersbeloning.

Jaap Buis is directeur van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU doet onderzoek naar de naleving van die uitzend-CAO. Een van de onderdelen daarvan is de inlenersbeloning. Hij benadrukt dat hij geen harde data heeft over wat bijvoorbeeld de ‘meestgemaakte’ inlenersbeloningsfouten zijn. ‘Wij gaan immers slechts daar onderzoeken waar we het vermoeden hebben dat er iets mis zou kunnen zijn. We krijgen dan bijvoorbeeld een gerichte vraag of melding waar we mee aan de slag gaan.’ Toch kan hij 3 problemen noemen die in de praktijk tot fouten leiden, zoals uitbetaling van een verkeerd uurloon of toekenning van ADV-dagen.

1. Welke CAO is eigenlijk van toepassing?

De beantwoording van de vraag met welke CAO je eigenlijk te maken hebt, is een vrij technische exercitie. Buis geeft een voorbeeld: ‘De functie van uitvoerend medewerker in de bouw komt in wel drie verschillende CAO’s voor.’ Om zoiets als een uurloon te kunnen bepalen, is de vraag cruciaal welke CAO in dit geval geldt. Buis verwijst elke uitzender door naar de opdrachtgever om duidelijkheid te krijgen. ‘Die opdrachtgever, de inlener dus, bepaalt uiteindelijk welke CAO aan de orde is.’

2. Hoe vertaal je de informatie uit die CAO naar de uitzendpraktijk?

Dit is een probleem dat Buis relatief vaak tegenkomt. De reden is volgens hem simpel: CAO’s zijn niet gemaakt voor de uitzendbranche. ‘CAO’s zijn heel specifiek voor werknemers in bijvoorbeeld bepaalde sectoren opgesteld. Sommige ervan gaan er bovendien vanuit dat werknemers lang in de betreffende sector blijven werken. Denk aan de agrarische of de metaalsector. De CAO-teksten zijn dan ook op die manier geformuleerd. Als uitzender moet je die CAO’s vervolgens gaan vertalen naar ‘uurtje-factuurtje’ en dat is soms erg ingewikkeld. Daar komt nog eens bij dat CAO-partijen van de inlenende CAO de vraag niet als probleem herkennen, omdat deze voor vaste medewerkers niet speelt.’

Een illustratief voorbeeld vormen de ADV-dagen volgens Buis. ‘Stel in een CAO staat dat een werknemer recht heeft op zes ADV-dagen die door de werkgever mogen worden aangewezen en zes ADV-dagen die door de werknemer mogen worden aangewezen. Vertaal dat maar eens naar de uitzendpraktijk. Want stel nu dat je uitzendkracht net niet werkt in de week waarin zo’n ADV-dag valt die door de werkgever is aangewezen. Wat dan? Moet die dag dan uitbetaald worden of juist niet?’ Buis verwijst om het concreter te maken naar de SAG-CAO, van schilders, afwerkingsbedrijven en glaszetters. ‘Daar is sprake van een wintersluiting van zeven dagen, die zijn aan te wijzen door de werkgever. Moeten uitzendkrachten deze nu ook krijgen en zo ja, hoe moet die worden vergoed? Een ingewikkelde vraag, omdat duidelijk is dat in deze periode geen enkel schildersbedrijf een uitzendkracht in dienst zal hebben. Ze zijn immers dicht.’ En zo moeten alle CAO’s worden uitgeplozen en doorvertaald naar de uitzendpraktijk.

3. Is de CAO marktconform?

Een wat kleiner, maar niet minder belangrijk probleem is hoe er in de praktijk van de opdrachtgever/inlener met de CAO wordt omgegaan. ‘Wat in de CAO vermeld staat, is het afgesproken minimum. Daar mag in de praktijk positief van worden afgeweken,’ aldus Buis. ‘In sommige branches en voor bepaalde functies is het gebruikelijk dat er boven op het CAO-loon extra wordt betaald.’ Ook daar moet je als uitzender dus alert op zijn als je bij je opdrachtgever om informatie vraagt.

Meer lezen over de inlenersbeloning

Dit artikel is gepubliceerd in XpertHR Flex in 2020.

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.