Zo voorkomt u fouten met de inlenersbeloning

0

Met de inlenersbeloning is een fout snel gemaakt. Op welke valkuilen moet je alert zijn en hoe voorkom je verkeerd gebruik?

Liselotte Mannaerts is advocaat bij Köster Advocaten en heeft zich gespecialiseerd in het (flexibele) arbeidsrecht. Onderdeel van haar specialisme is het onderwerp de inlenersbeloning. Op dinsdag 30 juli vertelt zij in een webinar alles over de inlenersbeloning en de zes loonelementen.

Jij werkt al een tijd in de uitzendbranche en hebt je onder andere gespecialiseerd in de inlenersbeloning. Wat maakt het zo interessant?

‘De inlenersbeloning lijkt een beperkt onderwerp.  Maar het tegendeel is waar. Om te beginnen is niet altijd duidelijk welke elementen wel en niet onder de inlenersbeloning vallen. Daarnaast hebben bepaalde toeslagen of ADV-dagen nog wel eens een andere benaming in de inleners-cao ten opzichte van de ABU-cao en dat brengt verwarring met zich mee. Verder speelt vaak de vraag hoe om te gaan met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie. Ook over de toepassing van de elementen van de inlenersbeloning bestaat vaak discussie. Een recent voorbeeld uit de praktijk is de vraag wat je doet als cao-partijen met terugwerkende kracht een loonsverhoging aankondigen. Geldt die terugwerkende kracht dan ook voor uitzendkrachten?’

Welke afwegingen kun je in dit laatste voorbeeld maken?

‘Volgens de ABU-cao (artikel 20, lid 5) geldt terugwerkende kracht bij de inlenersbeloning in slechts enkele situaties. Namelijk, als er sprake is van opzet en/of kennelijk misbruik, als de uitzondondernemer bepaalde (loon)elementen niet schriftelijk heeft bevestigd of als de uitzender zich niet aantoonbaar heeft ingespannen om de  inlenersbeloning juist vast te stellen. Maar in de ABU-cao staat ook (artikel 23) dat de uitzendondernemer dezelfde loonsverhoging voor uitzendkrachten moet toepassen als geldt voor vaste werknemers van de opdrachtgever. Je kunt dus twisten over de vraag of artikel 23 een uitzondering maakt op de beperking van de terugwerkende kracht of niet. In dit geval was ons advies: de uitzendondernemer hoeft de loonsverhoging voor zijn uitzendkrachten niet met terugwerkende kracht toe te passen.’

Hoe zorg je dat de inlenersbeloning wel goed wordt toegepast?

‘Het kan inderdaad lastig zijn, want er is niet altijd een eenduidig antwoord. Daarom is het voor de uitzendondernemers interessant om te onderzoeken waar de grenzen liggen. Eerdere jurisprudentie kan dan goed van pas komen. Er is vaak een grijs gebied, daarom geef ik als advocaat vaak een risico-inschatting. Wil je geen enkel risico lopen dan kan de veilige weg worden gekozen, dit betekent vaak wel dat het je meer gaat kosten. De kunst is om te zorgen dat je de inlenersbeloning juist toepast maar soms wel de randen opzoekt.’

Welke fouten met de inlenersbeloning zie jij veel in de praktijk?

‘De ABU-cao is altijd het uitgangspunt als het om de inlenersbeloning gaat (voor het loonverhoudingsvoorschrift is de NBBU-cao het uitgangspunt). Dat wordt vaak vergeten en dan wordt er direct naar de cao gekeken die geldt in de branche. Hierdoor worden regelingen verkeerd toegepast.
Een andere fout is dat gedacht wordt dat op het moment dat een uitzendkracht een hoog salaris krijgt, dus hoger dan waar hij recht op heeft op basis van de inleners-cao,  op de andere elementen van de inlenersbeloning wel iets minder kan worden betaald. Dit is onjuist. Met betrekking tot elk element op zich heeft de uitzendkracht recht op het minimale zoals opgenomen in de inleners-cao.
Verder gaat het met toeslagen vaak  verkeerd, bepaalde toeslagen uit de inleners-cao gelden niet voor uitzendkrachten. Ook zorgen de verschillende benamingen in cao’s van bepaalde toeslagen nog wel eens voor verwarring.’

Tijdens het webinar geef je nog meer voorbeelden van veelgemaakte fouten. Wat kan men verder verwachten?

‘We gaan alle loonelementen van de inlenersbeloning tot in de detail uitpluizen. Met daarbij een aantal praktische handvaten om te zorgen dat je ieder element goed toepast. Zo zullen we bijvoorbeeld ook ingaan op de berekening van ADV (compensatie). Verder deel ik veel praktische tips en weetjes. Bijvoorbeeld over de 13e maand: valt die nou wel of niet onder de inlenersbeloning? Verder zullen we ingaan op de consequenties van het verkeerd toepassen van de inlenersbeloning, bijvoorbeeld in de situatie wanneer je verkeerde informatie hebt ontvangen van de inlener. Wie draagt de eventuele schade? Hoe voorkom je dat jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld in een dergelijke situatie?’

Wil je het antwoord op deze vraag of wil je gewoon meer weten over de inlenersbeloning? Kijk gratis mee naar het webinar op dinsdag 30 juli.

Meer info & aanmelden

Meer lezen over de inlenersbeloning:

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.