Onderwerp: CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten tussen individuele of een vereniging van werkgevers aan de ene kant en anderzijds een vereniging van werknemers (vakbonden). Werkgever en werknemer zijn gebonden aan een cao als zij lid zijn van de werkgeversvereniging of vakbond die de cao hebben afgesloten en onder de werkingssfeer van de betreffende cao vallen. Een werkgever kan ook op andere manier verplicht zijn om een cao toe te passen: door een cao van toepassing te verklaren in de arbeidsovereenkomst, door algemeen verbindend verklaring van (delen van) een cao en na een overgang van een onderneming.

Artikelen over het onderwerp cao

Sorry, geen resultaten gevonden.

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden voor het betreffende archief. Wellicht kun je een gerelateerd berichten vinden door middel van de zoekfunctie.